رهبر
رهبر معظم انقلاب اسلامی: «جوان، آن هم دارای علم و معرفت، آن هم در صراط تحصیل دانش برای اداره‌ی کشور در آینده دارای ارزش است.»

ویدیوها

امنیت

ایمان

چرا خداوند مرا برگرداند؟

به روایت تصویر...